Srisailam Devasthanam

SEVAS

Srisailam Devastanam offers following Sevas
  • Pooja and Darshan
  • Abhishekam
  • Saswatha Seva
  • EHundi
  • Annadanam

Click here to book Sevas

News

Sitarama Kalyanam

Sitarama Kalyanam

Sitarama Kalyanam

OM NAMO SRI VENKATESHWARAYA NAMAHA

OM NAMO SRI VENKATESHWARAYA NAMAHA

The Hindu community in a global city like London deserves to build and maintain a temple for Sri Venkateshwara...